Handelsuddannelser tager afsæt i virkeligheden

Den store strøm af unge flyder hver sommer hen mod det almene gymnasium, STX. Maria Bøge Blenstrup gik mod strømmen og valgte at gå på handelsgymnasium, HHX. Det har hun ikke fortrudt.

Artiklens øverste billede
Maria Bøge Blenstrup oplever, at HHX og de andre merkantile uddannelser ofte bliver overset.
Bliv inspireret af byguides, kulturanbefalinger og spændende portrætter. Klik her, indtast din mailadresse og tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev.

Maria Bøge Blenstrup havde altid troet, hun skulle gå på det almene gymnasium, STX. Derfor var hun sådan set klar til at søge ind på Viborg Katedralskole.

»Men så havde jeg en god snak med min familie. Min fætter var startet på handelsgymnasiet, HHX. Jeg tænkte, at HHX var en mulighed for at få nogle helt grundlæggende kompetencer, som jeg simpelthen ikke vidste, hvor jeg ellers skulle få.«

Fætteren fortalte blandt andet Maria Bøge Blenstrup om de fag han havde på skolen, og det var noget, der tiltalte hende. Hun søgte derfor ind på HHX på Midtbyens Gymnasium i hjembyen Viborg.

»Alt bliver relateret til den virkelige verden. Man tager meget afsæt i virksomheder, i hvordan samfundet er lige nu. Når man ser nyheder, forstår man pludseligt helt nye aspekter af det, fordi man har lært om nogle sammenhænge i samfundet henne i skolen. Man kan også koble virksomhedsøkonomi med international økonomi. Man kan bruge, det man lærer i de enkelte fag i samspil med hinanden, og det synes jeg er fedt,« siger Maria Bøge Blendstrup.

Tæt på virkeligheden

Hun blev handelsstudent i sommeren 2021, og hun er meget tilfreds med det valg, hun traf efter folkeskolen.

»Det har i høj grad levet op til mine forventninger. Det er noget andet end det, man møder i folkeskolen Mange unge har ikke nogen stor viden om privatøkonomi, og man kan diskutere, om økonomi skal noget mere ind i folkeskolen,« siger hun.

Maria Bøge Blenstrup fremhæver igen, at undervisningen på HHX var meget nært knyttet til virkeligheden.

»Nogle gange arbejdede vi med fiktive cases, men det var alligevel konkrete cases. Hvis man arbejder med en andengradsligning, skal man ikke bare lære at løse den. Den bliver sat ind i en fortælling om en virksomhed, man kan forholde sig til. Man møder nogle meget specialiserede ting, som alligevel hænger det godt sammen. Virksomhedsøkonomi hænger for eksempel godt sammen i forhold afsætning, hvor vi lærte om det med at sælge, at afsætte sine varer,« siger Maria Bøge Blenstrup.

En karriere som butiksansat er kun en af de mange muligheder, handelsuddannelserne giver.

Formand for handelseleverne

Mens hun gik i gymnasiet, engagerede Maria Bøge Blenstrup sig i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH), der er er en organisation, som repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og HHX-elever. Hun endte med at blive formand for bestyrelsen. Den post har hun endnu, selvom hun fik studenterhuen med det blå bånd på i sommer.

Hun har endnu ikke besluttet sig for sin fremtid, når hun ikke længere er formand.

»Jeg har overvejet at læse nogle fag op og så gå i en helt anden retning. Jeg har også tænkt på, at jeg skal ud i erhvervslivet. Jeg kender en, der har taget en HD ved siden af, at han arbejder. Det er jo også en mulighed, men uanset hvad jeg vælger at uddanne mig til, så kan jeg bruge det, jeg har lært.«

Maria Bøge Blenstrup har også en tredje mulighed i tankerne.

»Jeg har overvejet at blive folkeskolelærer, for at give noget af den viden videre, som jeg har fået om ungdomsuddannelserne. Man hører meget om folkeskoleelever, der bliver totalt bekymrede over, hvad de skal vælge, og det var jeg da også selv.«

Det er efter hendes mening vigtigt, at elever i folkeskolen bliver vejledt til at komme på den ungdomsuddannelse, som passer til dem, og at de kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag.

»Både i den offentlige debat og hjemme omkring køkkenbordet kommer man meget let til at snakke om STX eller de tekniske erhvervsuddannelser, som for eksempel tømrer. Der bliver ikke snakket så meget om vores uddannelser. Vi bliver tit glemt. Jeg synes, det er vigtigt, at de unge bliver oplyst om alle de valgmuligheder, der er,« siger Maria Bøge Blenstrup.

Hun erkender dog, at selv den bedste studievejledning ikke kan rokke ved en af de vigtigste faktorer, der har indflydelse på valget af ungdomsuddannelse.

»Snakken ung-til-ung kan flytte rigtigt meget. Mange vælger jo det samme som deres venner. De ser også på det sociale liv, de forskellige steder og fester. Det hører jo også med til at være ung,« siger Maria Bøge Blenstrup.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen