Teaterprojekt gør børn klogere

Bevilling på 3 mio. kr. sikrer, at 'Ej blot til lyst' kan fortsætte til 2025.

Artiklens øverste billede

Siden 2015 har drama stået på skoleskemaet på mange af de aarhusianske folkeskoler i forbindelse med Aarhus Teater Lærings efteruddannelse ’Ej blot til lyst’.

Projektet så dagens lys i forbindelse med folkeskolereformen, der åbner for øget samarbejde mellem folkeskolen og kulturlivet. ’Ej blot til lyst’ har fokus på at kompetenceudvikle dansklærerne, så de får redskaber til at inddrage teatret i danskundervisningen - ikke som et afbræk fra undervisningen, men som en integreret del af den. Dansklæreren står i mesterlære hos AT Lærings teaterpædagoger og i løbet af et helt skoleår, som efteruddannelsen varer, er de på kursus sammen med eleverne.

Kan teatret lære lærere at gøre eleverne dygtigere til dansk? Det var spørgsmålet, som Aarhus Universitets forskningsteam satte sig for at finde svar på i 2015, da ’Ej blot til lyst’ så dagens lys. Tre år senere, i forskningsrapporten “Skolen i lære på teatret. Mod krop og drama i danskfaget” fra 2018, kunne forskerne svare entydigt ja, fortæller Aarhus Teater i en pressemeddelelse.

Elevernes viden og færdigheder udvikler sig gennem gennem projektet inden for de danskfaglige kompetenceområder. Men forskningen påviser samtidig et dannelses- og inklusionsmæssigt potentiale i ’Ej blot til lyst’:

»Mange af de deltagende klasser er sammensat af elever med forskellig etnisk baggrund, og gennem arbejdet med teaterpædagogikken får eleverne erfaring med at agere i forskellige roller i et fællesskab. Dette træner dem i at række ud over sig selv, og der ses følgelig mange tegn på, at elevgruppernes trivsel øges mod mere inkluderende og velkommunikerende fællesskaber,« lyder det ifølge teatret bl.a. i rapporten.

gs

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen